Oficjalna strona Europejskiej Fundacji KrewAktywni

Idź do spisu treści

Menu główne

krew

Dawca

Dawcą krwi lub jej składników może zostać:

- każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat
- o masie ciała przynajmniej 50kg,
- legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość, ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania.


Kandydat na dawcę oraz dawca zostanie zakwalifikowany do oddania krwi lub jej składników, gdy spełni następujące warunki:

1. Odpowiada wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i badań laboratoryjnych, że każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy w szczególności na skutek występowania przeciwwskazań stałych lub czasowych do pobrania krwi.
2. Przedstawia dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zameldowania oraz numerem PESEL, a w przypadku obcokrajowców odpowiednik PESEL
3. Włada językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań związanych z wywiadem lekarskim. Ponadto jego dane, jeżeli są dostępne, powinny znajdować się w centralnym rejestrze mieszkańców Polski.
4. Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, zabiegów aferezy i innych zabiegów na podstawie wypełnionego kwestionariusza dawcy, badania lekarskiego oraz wyników badań laboratoryjnych.
5. Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi w obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, osocza lub innym zabiegiem (w tym m. in. osocza metodą plazmaferezy, krwinek płytkowych i krwinek białych metodą aferezy automatycznej) wyraża w kwestionariuszu pisemną zgodę na określony zabieg.
6. Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi obejmuje:
    - wywiad medyczny
    - skrócone badanie przedmiotowe.
7. Częstość, rodzaj i objętość donacji ustala lekarz kierując się ogólnym stanem zdrowia dawcy (więcej informacji w pkt. Metody oddawania krwi i jej składników). Obowiązuje zasada, że jednorazowo nie możemy pobrać więcej niż 12 % krwi krążącej.
8. Dawca w każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia.

  Całkowita objętość krwi krążącej w ludzkim organizmie dorosłego człowieka wynosi 5 - 6 litrów. Zdrowy dorosły człowiek kilkukrotnie w ciągu roku może bez uszczerbku dla zdrowia oddać krew lub jej składniki. Krew regeneruje się dość szybko. Zaledwie po-kilku godzinach po oddaniu krwi lub jej składników objętość krwi wraca do normy, a Krwiodawca nie odczuwa żadnych dolegliwości.
Krew w organizmie podlega wymianie przez cały czas, niezależnie od tego, czy jesteś jej dawcą, oddawanie krwi nie spowoduje wzmożonego jej wytwarzania ani uzależnienia.

Żródło: www.krew.gda.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego