Oficjalna strona Europejskiej Fundacji KrewAktywni

Idź do spisu treści

Menu główne

Ratownictwo

KrewAktywni

|  RATOWNICY MEDYCZNI Europejskiej Fundacji KrewAktywni

| Szkolenia z pierwszej pomocy:

| Wsparcie społeczne:

Szkolenia i zabezpieczenia prowadzą
DYPLOMOWANI RATOWNICY MEDYCZNI

- szkolenia standardowe do 3 godzin:
  z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora
  zewnętrznego AED.

- szkolenia rozszerzone do 6 godzin:
  w tym szkolenia w zakresie postępowania
  urazowego.

- szkolenia z zakresu chorób przewlekłych:
  np. astma oskrzelowa, cukrzyca, padaczka.

- szkolenia indywidualne i niestandardowe.
  Temat i czas szkolenia ustalamy na życzenie
  zlecającego.

- festyny dla dzieci:
  organizowanie i udział w festynach dla dzieci,
  tworzenie autorskich gier plenerowych połączonych
  z edukacją zdrowotną (nauka poprzez zabawę).


- bezpłatne badania i profilaktyka zdrowotna:
  pomiar poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego,
  saturacji, pulsu.


- bezpłatna edukacja:
  nauka pierwszej pomocy przedmedycznej,
  propagowanie idei honorowego krwiodawst
wa,
  dawstwa szpiku oraz transplantologii.
 

- akcje ambulansowe i rejestracyjne:
  organizowanie ambulansowych poborów krwi,
  rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

|  Zabezpieczenia medyczne imprez

 Bierzemy czynny udział w zabezpieczeniach wszelkiego rodzaju wydarzeń i festynów.  Doświadczenie, umiejętności oraz profesjonalna wiedza Ratowników Medycznych stanowi silną podstawę do bezpiecznego przeprowadzenia każdej imprezy masowej.

Nie ryzykuj zdrowiem i życiem osób, które Ci zaufały! Zaufaj Ratownikom Medycznym!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego