Oficjalna strona Europejskiej Fundacji KrewAktywni

Idź do spisu treści

Menu główne

szpik

Dawca

Dawcą może zostać każda osoba:

- ogólnie zdrowa
-  w wieku pomiędzy 18 a 55 rokiem życia
-  która nie rejestrowała się w innej bazie dawców szpiku ( w razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres rejestracja@dkms.pl)
- nie posiadająca wykluczenia z poniższej listy:

a) choroby o nieznanej etiologii w wywiadzie,
b) czynnej choroby nowotworowej lub choroby nowotworowej w wywiadzie,
c) choroby Creutzfeldta-Jacoba,
d) postępującej demencji lub zwyrodnieniowej choroby neurologicznej, w tym o nieznanym pochodzeniu,
e) biorcy hormonów uzyskanych z ludzkiej przysadki (np. hormon wzrostu),
f) biorcy przeszczepów rogówki, twardówki i opony twardej, a także osoby, którą poddano nieudokumentowanej operacji neurochirurgicznej, w której zastosowana mogła być opona twarda,
g) zakażenia ogólnoustrojowego niebędącego pod kontrolą w momencie pobrania, w tym choroby bakteryjnej, uogólnionego zakażenia wirusowego, grzybiczego lub pasożytniczego lub poważnego zakażenia miejscowego w komórkach lub tkankach, które mają być pobrane,
h) dodatniego wywiadu, objawów klinicznych lub wyników badań laboratoryjnych świadczących o zakażeniu wirusem HIV, ostrym lub przewlekłym zapaleniu wątroby wywołanym przez wirusa HBV lub przez wirusa HCV lub wirusem HTLV I/II,
i) ryzyka przeniesienia zakażeń, o których mowa w lit. h, lub obecności czynników ryzyka związanych z tymi zakażeniami
j) czynnej i przewlekłej lub z wywiadu lekarskiego, uogólnionej choroby autoimmunologicznej,
k) leczenia środkami immunosupresyjnymi,
l) odbycia przez potencjalnego dawcę komórek krwiotwórczych podróży przez regiony lub pobyt w regionach gdzie istnieje możliwość narażenia go na kontakt z chorobami zakaźnymi,
m) obecności na ciele fizycznych oznak wskazujących na zagrożenie chorobą zakaźną,
n) szczepienia żywym atenuowanym wirusem w wywiadzie, jeżeli istnieje możliwość jego przeniesienia,
o) przebytych zabiegów z zastosowaniem przeszczepów ksenogenicznych,
p) istnienia zagrożenia przeniesienia chorób dziedzicznych w przypadku szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
r) HIV 1 i 2 - Anty-HIV-1 i 2,
s) wirusowe zapalenie wątroby typu B - HBsAg i Anty HBc,
t) wirusowe zapalenie wątroby typu C - Anty-HCV,
u) kiła testy swoiste,

Osoby po przeszczepieniach organów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepu:
np. nerki, serce, skóra, rogówka, opona mózgowa, ścięgno Achillesa

Osoby uzależnione:
np. od alkoholu, narkotyków i leków

Źródło: www.dkms.pl

| Jak się zarejestrować? To proste!

|   Metody pobrania? To proste!

Zarejestruj się na ww.dkms.pl
Pobranie komórek... na ww.dkms.pl

Zarejestrować się można podczas organizowanych Dni Dawcy Szpiku na terenie całej Polski lub on-line poprzez stronę www.dkms.pl

Istnieją dwie metody pozyskania komórek macierzystych:
peryferyczne pobranie (z krwi obwodowej),
które stosowane jest w około 80%
przypadkach oraz pobranie ze szpiku kostnego (nie rdzenia kręgowego!) z talerza kości biodrowej.
www.dkms.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego